Apie IBMT

Linda Hartley - IBMT Instituto įkūrėja ir direktorė

Linda nuo 1977 metų dirba somatinės judesio terapijos, transpersonalinės ir kūno psichoterapijos srityse, yra sertifikuota Body-Mind Centering praktikė ir mokytoja, UKCP sertifikuota psichoterapeutė, vyresnioji registruota kūno judesio terapeutė, bei ISMETA sertifikuota somatinio judesio terapeutė. Linda Hartley yra knygų “Wisdom of the Body moving” (“Kūno judėjimo išmintis”), “Servants of the Sacred Dream” (“Šventosios svajonės tarnai”) ir “Somatic psychology: Body, Mind and Meaning” (“Somatinė psichologija: kūnas, protas ir prasmė”) autorė, bei knygos “Contemporary Body psychotherapy: the Chiron Approach” („Šiuolaikinė kūno psichoterapija: Chiron požiūris“) sudarytoja.

1990 metais Linda Hartley įkūrė Integruotos kūno ir judesio terapijos institutą (angl. The Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy) kaip trejų metų trukmės studijų programą. Pirmosios šių mokymų programos buvo vykdomos Vokietijoje. Šiuo metu dėka organizatorių, koordinatorių, asistentų ir dėstytojų mokymai vyksta Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje ir Rusijoje.


Kas yra somatinė judesio terapija?


Somatinės judesio terapijos moksle „soma“ reiškia „kūną, jaučiamą iš vidaus“ (remiantis Tomu Hanna). Ši sąvoka Integruotos kūno ir judesio terapijos mokslo ir praktikavimo pagrindas. Ši praktika grindžiama supratimu, kad tai, ko reikia siekiant išgyti ir augti, slypi mūsų viduje. Visa tai pasiekti galime išmokę sekti savo viduje vykstančius procesus. Šia praktika ugdomas kūrybiškumas, pasitikėjimas turimomis vidinėmis žiniomis ir intuicija, suteikiama įgūdžių, reikalingų pasiekti kūno ir proto išmintį. Siekiama įgalinti savaiminį asmens gijimą.


Kas yra Integruota kūno ir judesio terapija?


Šis terapijos būdas yra paremtas trimis esminėmis praktinėmis ir teorinėmis sritis: Autentiškas judėjimas (angl. The Discipline of Authentic Movement), Kūno-proto pusiausvyra (angl. Body-Mind Centering®) ir Somatinė psichologija.

Autentiško judėjimo metodas (kurį JAV išvystė Janet Adler) yra neatsiejama Integruotos kūno ir judesio terapijos mokymo dalis. Per autentišką judėjimą siekiama sukurti saugią erdvę, kurioje būtų galima įkūnyti, jausti, matyti ir sujungti asmeninius pasąmonėje esančius dalykus. Šiuo metodu siekiame sukurti „vidinį liudytoją“, tai yra, aiškiai su atjauta ir be vertinimo matyti tai, kas yra. Tai taip pat yra būtina bet kokiame darbe su kitu žmogumi.

Kūno-proto pusiausvyra ( Body-Mind Centering® ), kurio pradininkė Bonnie Bainbridge Cohen iš JAV, suteikia galimybę švelniai grįžti į savo kūną ir iš naujo patirti pojūčių, jausmų, proto ir dvasios susijungimą, kuris mums suteiktas iš prigimties. Per įkūnytosios anatomijos ir naujų judėjimo modelių atstatymo praktikas mes išmokstame pažadinti kūno sąmoningumą. Susitelkę į lietimą, kvėpavimą ir vaizdinius, jautriai valdomą judesį ir balso išraišką, leidžiame įgimtiems ląsteliniams kūno ir proto gebėjimams vesti mus pažinimo keliu. Įsitempusios ir užblokuotos vietos atpalaiduojamos bei pajuntamas vidinis palaikymas ir stiprybė. Kai įprastiniai kūno procesai keičiasi arba tampa lankstesni, keičiasi ir protas. Tampame atviresni, spontaniškesni, atsiranda daugiau pasirinkimo laisvės. Kūno-proto pusiausvyros metodas, taikomas tiriant kūdikių judėjimo raidą, taip pat yra esminė Integruotos kūno ir judesio terapijos mokymo dalis. Detalesnį šios srities tyrinėjimą palaiko Autentiško judėjimo ir Somatinės psichologijos studijos.

 

Somatinė psichologija tyrinėja teorinius modelius ir metodus (padedančius sujungti asmeninius išteklius, kylančius

iš somatinio tyrinėjimo) tokius kaip embriologija ir dvasios įsikūnijimas, savo centrinėsašies pajautimas, gimimo eigos poveikis valios augimui ir charakteriui, ryšys tarp kūno, proto ir jausmų, psichoneuroimunologija, emocinės ir neurologinės raidos ryšys, pradiniai konsultavimo įgūdžiai ir vidinis kūno dialogas.

 

shutterstock_6567504793

Kokias studijų programas galima rinktis?

Integruotos kūno ir judesio terapijos studijų programoje siūlomi seminarai, mokymai ir profesionalaus tobulėjimo kursai, skirti tiems, kurie dirba su kūnu (angl. bodywork), nori tapti somatinio judesio, šokio ar meno terapijos specialistais, psichoterapijos ir konsultavimo, sveikatos, švietimo ir slaugos profesijų atstovais. Ši programa taip pat kviečia tuos, kurie jau dirba aukščiau minėtose srityse. Programa sudaryta iš teorinių ir empirinių dalių. Didelis dėmesys skiriamas praktiniam teorinių žinių taikymui ir pajautimui per savo kūną. Tęstinio profesinio tobulėjimo moduliai skirti palaikyti asmeninį augimą ir ugdyti įgūdžius, padedančius palengvinti proceso vystymąsi per kūną, įskaitant:

 

• sąmoningumo kūne pabudimas ir metodai, palengvinantys proto ir kūno integraciją per judėjimą;
• praktika liudyti per prisilietimą ir judėjimą; kito žmogaus judėjimo liudijimas su atjauta, priėmimu ir be vertinimo;
• asmeninės patirties, iškilusios per darbą su kūnu (angl. Bodywork) ir judėjimo praktiką, palaikymas ir integravimas.